فرزند انقلاب (۲۰۲۰)

نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: فرشاد بیان

محقق و تهیه‌کننده: محمود عظیمایی

تدوین: بابک سالک

مدیر تولید: هلگا فرهادیان

مجری طرح: جین تیلور

سردبیر: رزیتا لطفی

صادق قطب زاده مرد خوش‌پوشی که بعد از سالها زندگی در خارج از ایران در کنار آیت الله خمینی در پرواز انقلاب به ایران بازگشت و اولین حکم از نخست وزیر دولت موقت انقلاب، مهندس مهدی بازرگان را به نام خود برای سرپرستی رادیو و تلویزیون ملی ایران در تاریخ ثبت کرد، دستمایه ساخت مستندی سه قسمتی به نام فرزند انقلاب شده است. قطب‌زاده در اوج بحران گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران وزیر خارجه شد و چند سال بعد به اتهام طراحی کودتا اعدام شد.

بخش اول: انقلابی تمام وقت

در قسمت اول مستند "فرزند انقلاب" تحت عنوان "انقلابی تمام وقت"، به داستان زندگی قطب‌زاده پیش از انقلاب ۵۷ پرداخته شده است. در این بخش، کرول جروم، احمد سلامتیان، ناصر جهانبانی، عبدالکریم لاهیجی، لیان واگ‌بک، ابوالحسن بنی‌صدر، محمد اقتداری، بابک امیر خسروی، علیرضا نوری‌زاده، جان راندال، فرانسوا شرون، کریستین بورگه، منصور فرهنگ، لوسین ژرژ، محسن سازگارا، نوشابه امیری و اوا دارلن روایت‌شان را از مراحل مختلف زندگی قطب‌ زاده در آمریکا و اروپا تعریف می‌کنند.

بخش دوم: تک‌رو

در بخش دوم، کرول جروم، علیرضا نوری‌زاده، فرانسوا شرون، کریستین بورگه، احمد سلامتیان، عبدالکریم لاهیجی، میرعلی حسینی، لیان واگ‌بک، ابوالحسن بنی‌صدر، هوشنگ اسدی، مسعود بهنود، نوشابه امیری، جان راندال، منصور فرهنگ، محسن سازگارا، استفانی ون رایگرزبرگ و صادق طباطبایی روایت‌شان را از دوران ریاست قطب‌زاده بر تلویزیون و وزارت خارجه تعریف می‌کنند.

بخش سوم: برانداز

در بخش سوم، کرول جروم، علیرضا نوری‌زاده، کریستین بورگه، احمد سلامتیان، عبدالکریم لاهیجی، ابوالحسن بنی‌صدر، مسعود بهنود، جان راندال، محسن سازگارا، محمد جعفری، محمد مهدی پرتوی، حسن شریعتمداری، صادق طباطبایی، رضا معینی و آقای الف خاطرات‌شان را از دوران انزوا تا اعدام قطب‌زاده روایت می‌کنند.

گفتگوی محمود عظیمایی با برنامه شصت دقیقه بی‌بی‌سی فارسی درباره مستند فرزند انقلاب

۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۸ فوریه ۲۰۲۰