Collaborate with Radio Dastneveshteha همکاری با پادکست رادیو‌ دستنوشته‌ها

If you'd like to become a third person narrator, please complete this form and submit a sample of your recorded voice.

اگر مایلید به عنوان گوینده سوم شخص در بخش‌هایی از پادکست‌های رادیو دستنوشته‌ها همکاری کنید، لطفا این فرم را تکمیل کرده و نمونه‌ای از صدای ضبط شده خود را توسط این فرم ارسال کنید. لطفا برای تهیه نمونه صدا علاوه بر در نظر گرفتن فن گویندگی به کیفیت ضبط صدا هم توجه کنید. استفاده از میکروفن مناسب و ضبط در محیطی بدون نویز و انعکاس صدا از مهمترین نکاتی است که برای ضبط با کیفیت مناسب باید در نظر بگیرید.

اگر نمونه صدای ارسالی شما پذیرفته شود به شما اطلاع داده خواهد شد و در اپیزودهای بعدی بسته به نیاز هر اپیزود ممکن است که با شما تماس گرفته شود و درخواست شود که متن مشخصی را بخوانید و ارسال کنید.

کل فرابند تولید پادکست رادیو دستنوشته‌ها یک عمل داوطلبانه و غیرانتفاعی است. رادیو دستنوشته‌ها امکان پرداخت دستمزد ندارد.

برای ورود به فرم زیر باید با اکانت جیمیل خود وارد شوید. کلمه رمز شما به رادیو دستنوشته‌ها و بایگان میدیا فرستاده نخواهد شد. اطلاعات جمع‌آوری شده در این فرم فقط به منظور انتخاب همکاران آینده و تماس با آنها استفاده خواهد شد. این اطلاعات در بایگان میدیا و رادیودستنوشته‌ها محفوظ خواهد ماند.